EEN PLEISTERPLAATS

Rust & ondersteuning


MANTELZORG CASEMANAGEMENT

Als casemanager kijk ik naar alle terreinen waarop u als mantelzorger problemen kunt ondervinden: de sociaal emotionele kant van het zorgen, respijt, afstemming met professionele zorg, instanties en werkgevers. Voor de zakelijke aspecten en regeltaken kan een mantelzorgmakelaar ingezet worden.

MANTELZORG COACHING EN BEGELEIDING

In één op één gesprekken kijken we naar uw situatie, uzelf en de keuzes die u al dan niet bewust maakt. We onderzoeken samen mogelijke oplosssingen voor de vraagstukken waarvoor u zich gesteld ziet. Hierdoor krijgt u weer rust, grip en vertrouwen.

VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNING

Big registratie: 89012663730
AGB code:           91007138


VERTROETEL JE OUDERS

Vertroetel je Ouders heeft goed opgeleide persoonlijk begeleiders die begeleiding op maat bieden, ook in complexe situaties.

Als regiocoördinator Haaglanden ga ik op zoek naar een passende begeleider. Meer informatie op de website.