EEN PLEISTERPLAATS

EEN PLEISTERPLAATS

is een plek waar trekvogels kunnen landen en                   bijtanken alvorens verder te vliegen

Wat is Een Pleisterplaats?

Annemarie Leferink, een ervaren verpleegkundige en gediplomeerd mantelzorg casemanager, geeft liefde en rust aan mensen die zorg nodig hebben.

Bijna 15 jaar is zij ook mantelzorger voor haar eigen moeder. Zo heeft zijzelf ervaren wat het betekent om mantelzorger te zijn en om te gaan met dementie.

Daaarom heeft zij het initiatief genomen om Een Pleisterplaats op te zetten, een plek waar mantelzorgers en mensen met dementie kunnen bijtanken. Zij is nu op zoek naar een locatie in de natuur om dit plan te realiseren.

Always leave room in your heart for Angels to dance